BRFNET - Hemsida till din bostadsrättsförening
IDÉ House of Brands
 

Regler

RyderCup.se 2018 Regler - Lagmatchen

Ryder cup 2018 kommer att spelas över 18 matcher.
Vinst av en match ger 1 poäng, oavgjort ger en halv poäng. Därför kommer det laget som först kommer upp i 9,5 poäng att vinna tävlingen. Slutar det oavgjort 9-9, så avgörs allt på puttinggreen.

Ryder cup spelas i matcher

Det finns två huvudtyper av golfspel: slagspel och matchspel.

Slagspel

Slagspel är en uppgörelse mellan tävlare där det gäller att spela ett fastställt antal hål på bästa totalresultat. Alla spelar samma antal hål. Detta är den absolut vanligaste spelformen

Matchspel

Matchspel är en tävling mellan två spelare eller två par om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag än motståndar sidan. Varje hål vinns, halveras eller förloras. En sida vinner matchen om den är fler hål upp än det är hål kvar att spela. Om det är ett hål kvar att spela och ställningen är två upp är matchen avgjord, resultatet blir då 2/1.

I Ryder Cup är det matchspel som gäller.

Spelformer

Ryder Cup matcherna spelas i tre olika spelformer foursome, bästboll, och singel.

Foursome

I foursome spelar två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar växelvis från utslagsplatserna. Har t ex A slagit ut på hål 1 skall han sedan slå ut på samtliga udda hål. Hans partner B skall slå andra slaget på första hålet och slå ut på hål nr 2 samt därefter slå ut på samtliga jämna hål.

Bästboll (fyrboll)

En match där en sida, bestående av två spelare, jämför sin bästa boll på varje hål mot den bästa av den andra sidans två bollar.

Singel

En vanlig match en mot en.

Handicap

I årets version av Ryder Cup spelar vi med handicap enligt Svenska Golfförbundet. Då är det följande regler som gäller. Notera att man med spelhandicap menar den handicap som har räknats fram efter att ha justerat för banans slope.

Handicap vid matchspel (singel)

I en hcp-match erhåller sidan med högsta handicap hela skillnaden mellan de båda sidornas spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande hcp-index.

Handicap vid foursome

I foursome baseras beräkningarna på varje sidas sammanlagda spelhandicap delat med två, d.v.s. genomsnittligt spelhandicap, och den därefter beräknade skillnaden, d.v.s. "erhållna slag", avrundas vid behov till hela slag.
De "erhållna slagen" fördelas på hålen i stigande ordning efter matchindex.

Handicap vid bästboll

I bästboll erhåller varje spelare 90% av sin spelhandicap innan man likt de andra matchspelsformerna justerar ner erhållna slagen med den lägsta spelarens antal slag så att (minst) en spelare har noll slag efter justering.

RyderCup.se - Regler vid spel med udda spelare

Bästboll - Två mot tre

Om ena sidan är två (1A,1B) och andra sidan tre spelare (2A,2B,2C), kan bästbollen spelas på följande vis:
Handicap:

Börja med att räkna 90% på varje spelares spelhandicap precis som brukligt i bästboll. När två spelare spelar vartannat slag på bollen, räknas för paret sedan ut genomsnittet av detta 90%-iga spelhandicap.

För att minska antalet möjligheter (och därmed underlätta laguttagningen) att optimera antal slag som man kan få på handicappen genom att variera laguppställningen, har vi bestämt att vi lottar om vilken spelare av de tre som ska motsvara A,B respektive C i beskrivningen ovan.

Exempel:

Spelhandicap (alltså det man får på slopen) inom parentes:
Anders(32)/Emil(10) - Jens(14)/Håkan(25)/Marcus(28)

Spelhandicap reduceras till 90%:
Anders 29
Emil 9
Jens 13
Håkan 23
Marcus 25

Ta sen genomsnitt för paren:
När Håkan & Marcus spelar på en boll, blir deras hcp (25+23)/2=24
När Jens & Marcus spelar på en boll, blir deras hcp (13+25)/2=19
När Jens & Håkan spelar på en boll, blir deras hcp (13+23)/2=18

Man normaliserar sedan genom att dra bort det lägsta spelhandicappet, i det här fallet Emils 9 slag, från alla. Det ger:
Emil 0
Anders 20
Jens 4
Håkan 14
Marcus 16
Håkan&Marcus 15
Jens&Marcus 10
Jens&Håkan 9

I lottningen blev Jens spelare 2B, Håkan 2A och Marcus 2C. Då kommer matchen att spelas enligt följande:

Bästboll - Två mot en

Om ena sidan är två (1A,1B) och andra sidan en spelare (2A), kan bästboll spelas på följande vis.

Vinst på varje hål räknas sedan ut enligt följande. Om resultatet på hålet för spelare 2A jämfört med spelarna i lag 1 är...

Foursome - Två mot tre

Om ena sidan är två (1A,1B) och andra sidan tre spelare (2A,2B,2C), kan foursome spelas på följande vis.

Vinst på varje hål räknas sedan ut enligt följande. Om resultatet på hålet för lag 1 jämfört med lag 2 är...

Handicap:

När två spelare spelar vartannat slag på bollen, räknas spelhandicap (precis som vanligt) för paret ut som genomsnittligt spelhandicap.
Den som spelar ensam på en boll räknar hela sitt spelhandicap.

Liksom för "bästboll två mot tre" ovan så lottar vi om vilken spelare av de tre som ska motsvara A,B respektive C i beskrivningen ovan.

Exempel:

Anders(32)/Emil(10) - Jens(14)/Håkan(25)/Marcus(28)

Genomsnitt för paren:
Anders & Emil: (32+10)/2 = 21
När Håkan & Marcus spelar på en boll, blir deras hcp (25+28)/2=26,5 => 27
När Jens & Marcus spelar på en boll, blir deras hcp (14+28)/2=21
När Jens & Håkan spelar på en boll, blir deras hcp (14+25)/2=19,5 => 20

Man normaliserar sedan genom att dra bort det lägsta spelhandicappet, i det här fallet Jens 14 slag från alla handicappen. Det ger:
Anders & Emil 7
Jens 0
Håkan 11
Marcus 14
Håkan&Marcus 13
Jens&Marcus 7
Jens&Håkan 6

I lottningen blev Jens spelare 2C, Håkan 2B och Marcus 2A. Då kommer matchen att spelas enligt följande:

Foursome - Två mot en

Om ena sidan är två (1A,1B) och andra sidan en spelare (2A), kan foursome spelas på följande vis. Inga konstigheter med poängräkning.

Singel - En mot två - Två matcher

Om ena sidan är färre än andra kommer en singel att få bli en mot två och den kommer att räknas som två matcher. Ena sidan har en spelare (1A) och andra sidan två spelare (2A och 2B). Det blir då spel på följande vis: Resultatet för spelare 1A på varje hål blir alltså i stort sett dubbelt så viktigt som vanligt eftersom det ingår i två matcher.

Slutresultatet kan bli att spelare 1A vinner båda matcherna och tar hem två poäng till laget, men det kan också bli tvärtom eller någonstans mittemellan.

Handicap:
Det är inga konstigheter att räkna ut handicappet, utan det är det vanliga spelhandicappet. Men normaliseringen görs så att det lägsta spelhandicappet av de tre spelarna 1A, 2A och 2B dras ifrån alla tre, och åtminstone en av spelarna kommer alltså att få noll slag.